Blue and White Teapots

Blue Bird Toile Round Teapot

$35.97